Neden Osman Avcıoğlu Eğitim Kurumları?

Osman Avcıoğlu Eğitim Kurumları okul öncesinin önemini bilen bir eğitim ve yönetim kadrosu ile çocukların aile ortamı içerisinde sağlıklı ve uygun ortamlarda öğrenmeyi öğrenen bireyler olmasını amaçlayarak kurulmuş olup büyüyerek alanında verdiği hizmetlerine devam etmektedir.

Her yaş grubuna uygun farklı ders programı ve içerikleri ile çocuklarımızın eğlenerek, yaparak ve yaşayarak günlerini geçirmelerini amaçlıyoruz. Kurumumuz Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatı dışında Branş eğitimi olarak İngilizce, Jimnastik, Değerler Eğitimi, Halk Oyunları, Drama, Müzik, Proje tabanlı eğitim,  yaratıcı düşünme ve problem çözme çalışmaları uygulamaktadır.

Okul öncesi eğitim için dünyada geliştirilmiş çeşitli teknik ve yöntemler mevcuttur. Bu yöntemler içerisinde çocuğun okula karşı pozitif bir tutum takınması, öğrenme sevgisi ve disiplini göstermesi, motivasyonu, bağımsız olarak hareket edebilmesi, tekrardan ve çalışmaktan keyif alması, kendine güveninin artması,  kalıcı merakının beslenmesi, iç güven ve düzen duygusunun geliştirmesi gibi amaçları olan M. Montessori'nin Eğitim Yaklaşımı, çocuğun istenilen yeteneklerini geliştirebileceği, özenle düzenlenmiş bir ortam ile önceden planlanmış grup çalışmaları ve çeşitli atölyelerle, çevreyle ilgili yeni etkileşimler kurmasını amaçlayan Reggio Emilio'nun Eğitim Metodu, insan beyninin farklı bölümlerden oluştuğu ve her bir bölümün özel işlevlere sahip olduğunu öneren, zekâ diye adlandırdığı 7 farklı beceriyi, öğrenme, problem çözme ve iyi niteliklere sahip insan olma için etkili birer araç olarak tanımlayan GARDNER'ın Çoklu Zekâ Kuramı, Çocukların çok yönlü gelişimine bir başka deyişle sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimine önem veren High Scope Eğitim Sistemi sayılabilir.

 

Söz konusu yöntemler Alanında Uzman Eğitimcilerimiz ve Uzman Pedagog ve Psikoloğumuz tarafından incelenerek değerlendirilmiş ve tek bir yönteme bağlı kalınmayıp bu metot ve yaklaşımların bir sentezi olan ve hepsinin önemli noktalarını hedefleyen Osman Avcıoğlu Eğitim Kurumları eğitim ve öğretim felsefesi’ni geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur.

Öğretmen Hizmet İçi Eğitimleri Osman Avcıoğlu Eğitim Kurumlarında  görev alan tüm öğretmen ve eğitmenlerimizin alanlarında uzman profesyoneller olmasına karşın, yaşam boyu öğrenme, modern yaklaşımları takip etme ve sürekli daha iyisini hedefleme yapımız gereğince tüm öğretmenlerimiz her sene alanlarında kendini ispatlamış akademisyenler tarafından temin edilen Hizmet-Öncesi eğitimlere katılmakta ve yıl içerisinde belirli aralıklarla Hizmet-İçi Eğitimlere tabii tutulmaktadır. Gözlem ve eğitim çalışmalarının bir arada yapıldığı bu çalışmalar ile tüm öğretmenlerimizin dünyada meydana gelen akademik gelişmelerden haberdar olmaları ve yeni bulgular doğrultusunda daha iyiye yönelebilmeleri hedeflenmektedir.

Kurumumuzda modüler sistemi uyguluyorken, öğrencilerimizin 30 dk. da bir sınıf değiştirmesini sağlayarak gün içerisinde aynı dört duvar arasında kalmalarını önlemiş oluyor, hava değişimini sağlamış ve dikkat dağınıklığını önlemiş oluyoruz.

         Biz Konya’da bir ilki daha gerçekleştirdik. Çocuklarımız için getirdiğimiz tek tip kıyafet sistemimiz velilerimizin memnuniyetiyle de amacına ulaşmıştır.

Kurumlarımız sabah 07:00 akşam 19:00 saatlerinde, resmi tatillerde, yarıyıl tatilinde açık olup yaz tatilinde yaz okuluyla hizmet vermektedir.